Thứ sáu, 28/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 4290

Chuyên đề: Thư viện thân thiện - Thư viện xanh. Năm học 2018-2019

Xây dựng thư viện trường học “Thân thiện – tiên tiến hiện đại” là yêu cầu hết sức cần thiết, không thể thiếu trong mục tiêu giáo dục đào tạo cấp tiểu học. Thư viện thân thiện tiên tiến chính là một không gian học tập mở cho học sinh, giáo viên và nhân viên của trường. Tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận thông tin, xây dựng thói quen đọc sách và tích cực tham gia các hoạt động của thư viện. Thư viện đến với người sử dụng một cách linh hoạt, hiệu quả góp phần phát triển, giáo dục những bài học về tri thức, đạo đức, nhân cách làm người cho học sinh. Phát triển mối quan hệ thân ái, cởi mở tích cực giữa thủ thư và học sinh, giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh, giáo viên và giáo viên, thủ thư và giáo viên. Tăng cường sự tham gia của các cấp lãnh đạo, giáo viên, cha mẹ học sinh và thành viên cộng đồng.

 

 

Viết bình luận

88