Thứ sáu, 8/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 321

Ngày đầu an toàn trở lại trường 💪

Ngày đầu an toàn trở lại trường 💪
Các em thực hiện: Đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sạch sẽ, đảm bảo an toàn trong trường học.

88