Chủ nhật, 9/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 242

Thông tin pháp luật số 14

Thông tin pháp luật số 14

THUỘC TÍNH VĂN BẢN

Ngày ban hành:

7/10/2016

Ngày có hiệu lực:

7/10/2016

Nội dung:

 

QUY ĐỊNHĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Văn bản hợp nhất số03/VBHN-BGDĐT (Thông tư số22/2016/TT-BGDĐTvàThông tư số 30/2014/TT-BGDĐTcủa BT Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày28tháng8năm 2014,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođã ban hànhThông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực thi hành kể từ ngày15tháng10năm 2014.

Ngày22tháng9năm 2016,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođã ban hànhThông tư số22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođã ban hànhVăn bản hợp nhất số03/VBHN-BGDĐT.

File đính kèm

Tệp đính kèm: TT 22_2016_TT_BGDDT.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Tệp đính kèm: 30_2014_TT-BGDDT_Danh gia HS Tieu hoc.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Tệp đính kèm: TT 03.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

 

 

 

Viết bình luận

163