Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ ba, 13/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 324

HƯỚNG DẨN V/v chuẩn bị tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục trường TH Phạm Hùng Năm học 2019-2020

HƯỚNG DẨN

V/v chuẩn bị tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục trường TH Phạm Hùng

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 63/KH-THPH ngày 16 tháng 5 năm 2019 của trường Tiểu học Phạm Hùng về việc tổ chức xét tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2)

Trường Tiểu học Phạm Hùng thông báo về hướng dẫn nội dung chuẩn bị tham gia buổi xét tuyển viên chức như sau:

A. Nội dung xét tuyển:

1. Kiến thức chung: yêu cầu ứng viên có hiểu biết về:

1.1.  Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 05 tháng 11 năm 2010,

1.2. Luật giáo dục năm 2005 (luật số:38/2005/QH11); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009),

1.3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

1.4. Điều lệ nhà trường (Tiểu học).

1.5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Tiểu học).

1.6. Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh Tiêu học ban hành theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (dành cho ứng viên xét tuyển cấp Tiểu học).

- Riêng ứng viên Nhân viên ngoài hiểu biết các nội dung văn bản trên (gổm Văn bản thể hiện ở mục: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 của Mục 1: nội dung xét tuyển) yêu cầu hiểu biết về:

+  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH 13 được Quốc Hội ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định 110/2004 /NĐ-CP  ngày 08 tháng 4 năm 2004 về Công tác Văn thư; Nghị định số 99 /2016 / NĐ-CP ngày 01/ 07/ 2016 về Quản lý và sử dụng con dấu;Thông tư 01/2011/ TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (đối với nhân viên Văn thư)

+ Các kiến thức về Thư viện và nghiệp vụ công tác Thư viện (đối với nhân viên Thư viện).

2. Kiến thức chuyên môn: yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học để giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể, soạn và giảng dạy 01 hoạt động dạy học cụ thể ... , có khả năng trình bày bảng, khả năng xử lý tình huống. Riêng các ứng viên cho vị trí Giáo viên Tổng phụ trách đội, Nhân viên Thư viện, Văn thư, thiết bị trả lời các câu hỏi về chuyên môn theo vị trí đăng ký dự tuyển.

B.  Địa điểm tổ chức xét tuyển (dự kiến):

Trường Tiểu học Phạm Hùng, địa chỉ đường 6A Khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, TP. HCM;

C. Thời gian xét tuyển: Dự kiến 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2019;

Thời gian ôn thi: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 08 năm 2019 tại trường Tiểu học Phạm Hùng.

Lưu ý :Ứng viên dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo trường Tiểu học Phạm Hùng thường xuyên theo dõi thông tin đăng tại địa chỉ thphamhung.hcm.edu.vn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88