Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Chủ nhật, 25/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 236

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 29

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 29

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

        Theo đó, Nghị định quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Một số nội dung như sau:

       - Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.

      - Nghị định quy định rõ mức phạt tiền; Hình thức xử phạt bổ sung; Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm quy định về: Thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tuyển sinh đào tạo; Đối tượng tuyển sinh; Chương trình đào tạo; Quy mô lớp học; Liên thông, liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp; Giao kết hợp đồng đào tạo; về đánh giá kết quả học tập; về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; về quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; về quản lý hồ sơ người học; về hình thức kỷ luật buộc thôi học; về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; về sử dụng giáo viên, giảng viên; về chính sách đối với giáo viên, giảng viên; sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy; về bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; về hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; về thu, chi tài chính; về chế độ thông tin, báo cáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp…

     - Nghị định cũng quy định Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp…

 

      Nghị định số số 79/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015; thay thế Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề; Sửa đổi một số điều của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

      + Bãi bỏ Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 5; Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 6; Khoản 2 Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Điểm b Khoản 1 Điều 14 và Khoản 2 Điều 18;

      + Bỏ cụm từ “trường cao đẳng” tại Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3 Điều 5;

      + Bỏ cụm từ “cao đẳng” tại Khoản 3 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10;

      + Bỏ cụm từ “trung cấp chuyên nghiệp” tại Khoản 2 Điều 17;

      + Bỏ cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” tại Điểm b Khoản 4 Điều 26.

 

Tác giả: CBPC

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88